Броди. ДНЗ № 8 "Казка"

   

Прозорість використання коштів

До уваги батьків і громадськості!

Витяг із Закону України «Про освіту» (2017)

 Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

  1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.
  2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:
  1. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.
  2. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.
  3. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

 

     

 

Звіт про надходження коштів загального грошового фонду можна переглянути на сайті

 

 
Код ЄДРПОУ 22354112

 

Благодійні внески батьків приймаються на рахунок:

 

Бродівський КННЗ №8
ЄДРПОУ 22354112
УДКСУ  Бродівському районі
р/р 31559312157743

 

МФО 825014

 

 

Кошторис на 2018 рік

 

 

 

 

Кошторис на 2017 рік