Броди. ДНЗ № 8 "Казка"

   

Сторінка керівника

Звіт директора

про роботу закладу дошкільної освіти № 8 «Казка»

за  2017-2018 н. р.

Максименко О.Л.

 

     Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Завдання звітування:

1.     Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.

2.     Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

   

    Порядок денний:

1. Звіт директора ЗДО  «Про робот закладу дошкільної освіти № 8 «Казка» у 2017/2018 навчальному році»:

2. Відповіді директора ЗДО на запитання.

3. Обговорення звіту директора ЗДО.

4. Голосування.

5. Прийняття рішення загальних зборів

 

     Бродівський комунальний заклад дошкільної освіти №8 комбінованого типу Бродівської міської ради  Львівської області  знаходиться  за адресою:  80600,  Львівська область, м. Броди, вул. Гончарська, 28, телефон (03266) 4-21-87.  Діє з 1 вересня 1988р., розрахований на 12 груп - 225 місць. У 2017-2018 н.р. в закладі функціонувало 9 груп дітей дошкільного віку та 3 групи дітей раннього віку, з них 2 логопедичних та 1 інклюзивна група, які відвідувало 311 дітей.

     Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.

    Протягом навчального року працював за Базовим компонентом /нова редакція/ дошкільної освіти, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» у всіх вікових групах закладу, а також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи ЗДО.

   Навчальний план, складений на основі Базового компонента та програми, що забезпечує всебічний розвиток особистості дитини, згідно з Законом України «Про дошкільну освіту» та Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Освітній процес у ЗДО № 8 здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за лініями розвитку.

   Режим роботи Бродівського комунального ЗДО: п’ятиденний з 7.30. до 18.00. працює група з продовженим робочим днем.

   Мова навчання – українська.

   Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад забезпечений. Дошкільний заклад має необхідні умови для вирішення загальноосвітніх, фізкультурно-оздоровчих та корекційних заходів для дітей з вадами мовлення; групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище.

ЗДО укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входять 33 педпрацівники: 1 завідувач, 1 вихователь – методист, 1 практичний психолог, 3 музичних керівники, 2 вчителі – логопеди, 1 керівник гуртка англійської мови, 1 інструктор з фізкультури, 1 асистент вихователя  та  22 вихователі. З вищою освітою – 17 педагогів, з базовою вищою освітою – 3 педагоги, з неповною вищою освітою – 13 педагогів.

 

                                 Результативність методичної роботи.

       Педагогічний колектив спрямовував свою роботу 2017-2018 р.  на вирішення наступних завдань:

        1. Патріотичне виховання, розвиток духовного потенціалу – основа освітньо-виховної діяльності.

        2. Формування логіко-математичного розвитку дошкільників засобами інноваційних технологій. Використання інноваційних форм і засобів інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку.

        3. Формування здорового способу життя, збереження і розвиток фізичного, психічного і духовного здоров`я дитини з раннього віку, зокрема, дітей з особливими освітніми потребами.

      4. Розвиток комунікативно-мовленнєву активність дітей дошкільного віку інтерактивними та ефективними методами мовленнєвої роботи

    

Підводячи підсумок, з втілення поставлених дошкільним закладом завдань, можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу:

 

  • вдосконалити та практично відпрацювати застосування методів по реалізації сприятливих умов для формування навичок дослідницької діяльності під час занять з образотворчого мистецтва, втілення принципу інтеграції, (фрагменти експериментальної роботи);

 

  • осмислено підійшли до інноваційних технологій і їх використання під час навчально-виховного процесу. Відмітили, що у рамках розвивальних програм інновацію можна вважати доцільною, якщо пріоритетною, ключовою ідеєю в ній є розвиток дитини;

 

  • залучали батьків, як безпосередніх учасників навчально-виховного процесу до різних форм і методів роботи дошкільного закладу, досягли взаєморозуміння та прагнення до втілення розвитку гармонійної особистості дошкільника.

 

        Протягом 2017-2018 н.р. педагоги закладу регулярно відвідували міські та районні методичні об’єднання, семінари та майстер-класи.

На базі дошкільного закладу діє освітня платформа під керівництвом вихователя-методиста Гудими О.Ю.

       Педагоги активно впроваджують в освітню роботу з вихованцями інноваційні технології, що допомагає дітям  оволодівати знаннями, розвиває їх особисті задатки, креативне мислення. Протягом 2017-2018 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання, школу передового педагогічного досвіду, освітню платформу, майстер-класи, брейн-ринги.

    Протягом року педагогічний колектив Бродівського ЗДО №8 брав активну участь у різних методичних заходах району й міста. На базі ЗДО на високому рівні було проведено:

  -майстер-клас вихователя Микитюк Л.С. на методичному семінарі для вихователів району «Виготовлення ляльки-мотанки»;

  - майстер-клас інструктора з фізкультури «Фізкультурно-оздоровча робота в ЗДО»;

  - семінар проведений вихователем-методистом Гудимою О.Ю. на тему «Теоретичні основи та методичні знахідки підготовки дошкільнят до навчання грамоти» для вихователів району та НВК;

  - освітня платформа «Планування роботи за програмою «Українське дошкілля» - визначення ефективних шляхів», проведена вихователем-методистом Гудимою О.Ю.

  - методичне об`єднання для  вихователів груп раннього віку ЗДО району за темою «В гості до сніговика», який провела вихователь Рапута Н.І.;

  - методичне об`єднання для вихователів старших груп ЗДО району «Зустріч в осінньому кафе», яке провели вихователі Цимбалюк С.Г. та Сорока І.В.;

  - участь у районному конкурсі «Педагог-новатор»;

  - презентація вихователем-методистом Гудимою О.Ю. інноваційної педагогічної методики «Лялька-персона»

    Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні дошкільнят. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів. В методичному кабінеті систематизовано матеріал для допомоги педагогам з  Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України.

    З метою визначення рівня та вдосконалення навчально-виховного процесу адміністрацією ЗДО №8 були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю вихователів і інших спеціалістів до робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів. Організація навчально-виховного процесу була спрямована на забезпечення реалізації зусиль педагогічного колективу та батьків з метою  набуття дошкільниками соціального досвіду. У 2017-2018 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально.

     Методична робота з педагогічним колективом була спрямована на реалізацію підвищення професійного рівня педагогів, координації зусиль педагогічних працівників дошкільного закладу на вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності навчально-виховного процесу. Забезпечувалась гарантована рівність для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу. Методична діяльність закладу будувалась на принципах доступності, гуманізму, демократизму, науковості, гнучкості і прогностичності, безперервності їх фахового вдосконалення.  З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року засідання педагогічної ради, семінари-практикуми, майстер-класи, колективні перегляди занять та режимних моментів, консультації (щомісяця). Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів проведених на протязі  навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи. Колектив ЗДО любить працювати бездоганно, творчо, не шкодуючи ні часу, ні енергії. Педагоги мають золоте серце, умілі руки, почуття міри і краси.

    Особистим прикладом вчать дітей цінувати прекрасне, виховують моральні якості, інтерес до  надбань вітчизняної  та світової культури.

 Для вирішення завдань, що ставились перед педагогічним колективом на 2017-2018 навчальний рік, педагоги надавали дітям певні знання, створюючи умови для самореалізації особистості кожної дитини, формуючи у неї вміння пізнавати навколишній предметний світ, себе, інших людей і практично застосовувати набуте. Завдяки вмілому педагогічному керівництву та залученню дітей до різних видів діяльності, дошкільники мали змогу до вільного розвитку і проявів здібностей. У навчально-виховному процесі ЗДО використовуються такі основні форми організації дітей: заняття, ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька тощо), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги, гуртки. Організована навчальна діяльність дітей у формі занять планується і проводиться переважно у першу половину дня.

    Протягом навчального року у закладі з метою розвитку природних задатків та нахилів дитини плідно працювали гуртки:

- вокально-інструментальний «Співуче сузір’я» ( керівник Гнатюк В.А.)

- фізкультурно-оздоровчий «Здоров’ятко» (керівник Кавич І.І.)

- вокальний «Співочий водограй» (керівник Сацьків Г.І..)

- декоративно-ужиткове мистецтво та дизайн «Чарівний пензлик» (керівник Миськів Л.В.)

- театральний «Казка на долонці» (керівник Соколовська О.В.)

- дитяча хореографія «Реверанс» (керівник Гудима О.Ю.)

- ЛЕГО-конструювання «Безмежний світ ЛЕГО» (керівник Луцик С.А.)

- гурток з англійської мови (керівник Стрюкова Ю.О.)

      Родини вихованців та вихователі брали участь в обласному Міжнародному конкурсі еколого-валеологічної спрямованості «Загадкове життя домашніх улюбленців», де наші вихованці зайняли призові місця.

        Особлива увага  педагогів була спрямована на забезпечення успішної адаптації дітей раннього віку до нових умов життя в дошкільному навчальному закладі. Ефективність розв'язання цього завдання залежало від налагодженості  тісної взаємодії між педагогами і батьками. Проводились різні форми співпраці з сімями вихованців ( батьківські збори, бесіди, тематичні папки пересувки, анкетування, залучення батьків в проведенні свят та занять). Основним напрямком роботи з дітьми цього віку педагоги вбачали забезпечення їх емоційного комфорту під час перебування в закладі, створення сприятливих умов для їхнього психічного та фізичного розвитку. Значна увага зверталася на розвиток мовлення малюків, уміння спілкуватися з дорослими, предметну діяльність у навколишньому середовищі. 

     Для самоосвіти вихователів систематично поповнювалась бібліотека методичного кабінету дошкільного закладу навчально-методичними посібниками, періодичними виданнями та іншою педагогічною літературою. Завдання річного плану реалізовувались у щоденній роботі з дітьми та колективом батьків. Направленість методичної допомоги закладу спрямовувалась на формування педагогічної компетентності педагога та його професійному зросту.

     Завдання річного плану реалізовувались у щоденній роботі з дітьми, колективом та батьками. Щодо удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчались уникати конфліктів, будувати стратегію розв`язання конфліктів, уникати конфліктних ситуацій. Двічі на рік проводились «Дні відкритих дверей». Кожен місяць відбувалося звітування перед батьками про досягнення дітей та з питань організації розвивального середовища у групах.  Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

    Тісні зв’язки дошкільного закладу налагоджені із початковою ланкою  шкіл №1,2,3,4 м.Броди.

     Колективи дошкільного навчального закладу та початкових шкіл  реалізують власні підходи до проблеми наступності, які базуються на тісній співпраці вихователів та вчителів, зокрема: реалізація наступності змісту навчання і виховання дошкільнят і школярів; проведення спільних художньо-естетичних заходів, взаємовідвідування педагогічними працівниками занять, уроків, обмін педагогічним досвідом. План роботи «Наступності у роботі дошкільного навчального закладу і ЗОШ І-ІІІ рівня №3» погоджено із директором Мартинюк Б.Б.  Вчителі початкової ланки у березні 2018 року  взяли участь у батьківських зборах у старших групах дошкільного навчального закладу, а також у травні – в показі відкритих занять. Дошкільний навчальний заклад слідкує за адаптацією та успішністю  молодших школярів - випускників дошкільного закладу.

    Педагогами  ЗДО проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання;  ​практичним психологом вивчалась психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання.

    Наші педагоги відвідали день відкритих дверей інноваційної педагогічної майстерні Нової української школи для педагогів-дошкільників в ОЗ «Бродівська ЗОШ I-IIIст.». Учасники семінару дізнались про концептуальні засади Нової української школи, відвідали інтегровані уроки «Я досліджую світ» з теми тижня «Літо». Змістовним та цікавим став для педагогів-дошкільників майстер-клас «Гра по-новому, навчання по-іншому в освітньому просторі НУШ, Методика «Шість цеглинок LEGO». У "Колі вільних думок та вражень" педагоги опрацювали лист МОН України щодо співпраці дошкільної та початкової освіти в умовах НУШ.

        Проведені педагогічні ради відзначались актуальністю, науковістю, та доцільністю тематики, інноваційним підходам до їх проведення з використанням інтерактивних форм і методів. 

           Тематика педагогічних рад відповідала ключовим завданням на навчальний рік. В кожній педраді розглядалось перше питання на виконання рішень попередньої педради, в педагогічних радах передбачені заходи для участі педагогів всіх категорій.

           В кожній віковій групі створена  база щодо оснащення педагогічного процесу та розвивального середовища: є куточки з народознавства, підібрана методична та дитяча література, сучасні наочні матеріали, іграшки тощо. Згідно з планом роботи проводяться тематичні заняття, свята, розваги.  

       Аналіз роботи, проведеної в навчальному році, показав, що вона мала пізнавальний характер, була направлена на усунення недоліків, допущених в питаннях організації навчально-виховного процесу.

       Згідно річного плану здійснювався контроль та аналіз підготовки до нового навчального року, створення навчальної бази, виконання правил внутрішнього розпорядку, ведення документації, відвідування дітьми ЗДО № 8, організація харчування дітей. Велика увага приділялась контролю за формуванням у дітей знань з БЖД, вивченню фізичного навантаження на організм дитини, за дотриманням режиму дня з урахуванням умов програми.  

         

      Тісна співпраця з батьківською громадою допомагає спільними зусиллями допомагати дитині увійти в суспільне життя. Батьки вихованців ЗДО № 8 беруть активну участь в житті дошкільного закладу, приймають активну позицію в підготовці та проведенні свят, розваг, готовності до нового навчального року.

          Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, що робота велася на належному методичному piвнi, але, незважаючи на певні досягнення, цю роботу треба продовжувати і поглиблювати.

            Вся ділова документація педагогічних працівників в ЗДО велась державною мовою з дотриманням нормативних вимог.

          Цілеспрямована робота педагогічного колективу дала позитивні результати, але в його роботі простежився ряд недоліків, недоопрацювань:

-         недостатньо активна участь деяких вихователів;

-         оформлення деяких матеріалів не відповідало Інструкції з діловодства в ЗДО.

      Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу, цьому сприяє власний сайт ДНЗ «Казка». Фотогалерея, цікаві статті, корисна інформація, поради для батьків - це все сприяє відкритості в роботі закладу.

 

Результати роботи щодо організації безпеки життєдіяльності усіх учасників навчально-виховного процесу

        Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь навчально-виховний процес здійснюється відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. ЗДО є опорним закладом з цивільного захисту. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці – триступеневий, за участю завідувача, відповідальних осіб, комісії з охорони праці і батьківського комітету. Таким чином, контроль з охорони праці та безпеки діяльності в ЗДО в 2017-2018 н.р. мав комплексний характер і вчасно реалізовувався адміністрацією.

         У закладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання справне, знаходиться в задовільному стані.

            Постійно проводилась робота щодо запобіганню всім видам дитячого травматизму.

             У  ЗДО сплановані та проводяться заходи з  питань охорони життя і здоров’я дітей  та запобігання усім видам дитячого травматизму. Матеріали  заходів: бесіди,  сценарії ігор, конкурсів, питання вікторин, малюнки тощо – зберігаються у вихователів та вихователя – методиста. В методичному кабінеті підібраний матеріал для роботи з дітьми, батьками, педагогами.

        Питання охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму систематично заслуховуються на педагогічних заходах, нарадах колективу, групових та загальних батьківських зборах, проводиться індивідуальний інструктаж батьків, бесіди, консультації, оформлені інформаційні матеріали в батьківських куточках. Завідувачем були видані усі відповідні накази, з якими  ознайомлені всі працівники ЗДО під підпис.      

          Вихователі  активно залучають до профілактичної роботи з питань охорони життя та здоров’я дітей  та запобігання усім видам дитячого травматизму в дошкільному закладі є оформлені куточки та стенди з даної тематики у кожній віковій групі та у коридорі. Аналіз роботи з даного питання свідчить про те, що ЗДО має достатнє інформаційно-нормативне забезпечення та забезпечені методичною і художньою літературою, дидактичними посібниками, наочними матеріалами.

         З метою запобігання травматизму в групах один день на тиждень проводилася різноманітна робота з охорони життєдіяльності вихованців ЗДО. Діти старших груп отримували елементарні навички та знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Вихователі всіх вікових груп в своїй роботі багато уваги приділяли вивченню правил електробезпеки, пожежної безпеки, безпеки на дорозі, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Окрім того, на виконання програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Українське дошкілля», відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) вихователі навчали дітей засобам збереження свого здоров’я і здоров’я оточуючих. В цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам.

  Отже, систематична і послідовна робота з БЖД сприяла якісному проведенню  Тижнів безпеки: у листопаді (13-17) 2017 року та у   квітень (16-20)  2018 року був, де мали місце цікаві і дієві форми роботи з дітьми, батьками, співробітниками, щодо різних розділів безпеки життєдіяльності. Під час проведення Тижнів безпеки була організована зустріч з начальником сектору реагування патрульної поліції Яремчуком Я. В., який розповів про правила дорожнього руху діткам та провів цікаву вікторину на найкращого знавця правил дорожнього руху. Також вихованці старших груп ЗДО № 8 відвідали пожежно-рятувальну частини, де працівник ДСНС провів цікаву екскурсію.

      Але необхідно більше уваги приділяти виготовленню та розробці дидактичних ігор, різноманітних атрибутів до сюжетно-рольових ігор з безпеки життєдіяльності та використанню нетрадиційних форм роботи з даного питання. Бажано запрошувати фахівців під час проведення Тижнів безпеки в ЗДО.

Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом року не зафіксовано.

        На сайті ЗДО  розміщена  інформація про правила безпечної поведінки, оприлюднена робота ДНЗ з даного питання.

 

     Практичним психологом розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, сімей, діти яких потребують соціальної підтримки, дітей з особливими освітніми потребами. З батьками та членами родин проведена роз'яснювальна робота, щодо права користування пільгами. Протягом року сім'ям надавались консультації вихователями, практичним психологом, логопедом, вихователями-методистами та медисними сестрами.

 

                                        Медичне обслуговування.

      Медичне обслуговування в закладі організовано відповідно нормативно-правових документів: Постанови Кабінету Міністрів України «Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 14.06.2002 №626, наказу МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, листа МОНУ від 13.05.2009 №1/9-322, «Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів», лист МОНУ від 27.08.2004 №1/9-438.

         Медичне обслуговування в ЗДО здійснювалось протягом року двома медичними сестрами Юрченко Н.В. та Ільчишин О.М. Медичний персонал забезпечує проведення санітарно-просвітницької роботи серед колективу та батьків вихованців з питань здорового способу життя, загартування, раціонального харчування, попередження різноманітних інфекційних захворювань.

          Медичний блок складається з двох кімнат: кабінет старшої медичної сестри та ізолятора.  Утримується в належному стані, відповідає сучасним вимогам до оформлення. Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної допомоги. Ізолятор розрахований для утримання однієї дитини.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться  маркування меблів,  здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. 

          Медична документація ведеться своєчасно та в повному обсязі. 

          Ведеться велика просвітницька робота по профілактиці різних захворювань. 

 

                                             Організація харчування.

 

        Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227. Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2017-2018 навчальному році здійснювалось на суму 25,00 грн.в день, за перспективним двотижневим меню. Це дозволило частково наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку. Звільнені від плати за харчування дітей: батьки яких загинули в АТО; малозабезпечені, діти-сироти, багатодітна сім`я Волошиних, діти позбавлені батьківського піклування та з 23 серпня 2017 року батьки - учасники АТО.

       Готуючи страви, кухарі дотримуються технології приготування їжі, нормативного об’єму страв.

       Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Умови для організації харчування в дошкільному закладі належні. На харчоблоці проведено капітальний ремонт. Харчоблок забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням та інвентарем.  Працівники харчоблоку дотримуються санітарно-гігієнічного режиму. Придбана необхідна кількість миючих та дезінфікуючих засобів  за рахунок коштів згідно кошторису. З метою впровадження науково-обґрунтованих раціонів харчування дітей в дошкільному закладі розроблена картотека страв та двотижневе перспективне меню, яке погоджено і затверджено завідувачем Бродівського комунального ЗДО.

        Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється завідувачем та старшою медичною сестрою.

       За результатами перевірок Центр лабораторних досліджень грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. Постійно здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування.

 

Завдання на новий 2018-2019 навчальний рік

     Діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», інструктивно-методичних рекомендацій “Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році” та інших нормативно-правових актів. Зміст освітньої роботи в дошкільному закладі в 2017-2018 навчальному році відповідав основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи. Базовий компонент передбачає оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж усього періоду дошкільного дитинства і визнає цінність кожного вікового етапу для особистісного розвитку за умови повної реалізації дитиною своїх потенційних можливостей. Відповідно до виявлених досягнень, недоліків, запитів батьків і державних вимог, педагогічний колектив дошкільного закладу ставить перед собою на новий 2018-2019 навчальний рік такі завдання:

 

        Колектив ЗДО спрямовує свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості; починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи, для підвищення  якості дошкільної  освіти,  забезпечення її сталого інноваційного розвитку

В ході виконання річного плану ЗДО в 2017-2018 н.р. були досягнуті поставлені  завдання.

Проте в організації освітньо-виховного процесу залишаються нерозв'язаними такі питання:

-         залишається проблема створення особистісного розвивального середовища - куточки гарного настрою, психологічного розвантаження, тиші;

-         вдосконалення контролю за станом розвитку зв'язного мовлення дошкільників (комунікативного) ( усі вікові групи);

-         слабким залишається розвиток дрібної моторики рук дітей раннього віку  (розвивати її допоможе водяна та пісочна терапія);

-          недостатня робота щодо формування духовних цінностей у дошкільнят та їх родинах.  

 

Пріоритетні завдання на 2018-2019 навчальний рік

1. Патріотичне виховання дошкільників в умовах розвитку української державності. Формування духовних цінностей у старших дошкільників в ході проведення краєзнавчої роботи.

2. Сучасні підходи до пізнавального розвитку дошкільнят через інтеграцію змісту пошуково-дослідницької діяльності в освітній процес.

3.Інноваційні оздоровчі технології. Зміцнення фізичного та психічного здоров`я дошкільників  шляхом впровадження в практику роботи здоров'язбережувальних та здоров`ятворчих технологій.  Музичне виховання в системі оздоровчої роботи з дошкільниками.

4.Ігрова діяльність як важливий засіб розвитку комунікативно-мовленнєвої активність дітей дошкільного віку.

 

Матеріально-технічна база.

      Завдяки ініціативній групі батьків та збору доброчинних внесків в сумі 30 тис.грн. дошкільний заклад прийняв участь в обласному мікропроекті «Капітальний ремонт із заміною дверних блоків в приміщенні Бродівського комунального закладу дошкільної освіти № 8 «Казка» на суму 299 900 тис.грн.

     Завдяки спонсорській допомозі народного депутата України Бондара М.Л. було придбано меблі (дитячі столи (56 шт), шафки для одягу(4 шт), стільці дитячі (45 шт)) та спортивне обладнання на суму 76 742 грн..

Зроблено ремонт басейну – 12 916 грн

Поточний ремонт системи опалення – 173 295 грн..

Вогнегасники – (14шт) 4.900 грн.

Електричні побутові прилади – 5 350 грн. (2 фени, 2 праски, електрочайник)

Електричні лампи розжарення – 2000 грн. (51 шт.)

Кабель електричний – 1771 грн., розетки – 1220 грн.

Канцелярія – 3000 грн.

Дезінфікуючі засоби – 3916 грн.

Послуги по ремонту і обслуговуванню ПК – 3700 грн.

Кухонний посуд - 9875 грн.

Медикаменти – 6600 грн.

Комп’ютерне обладнання – 4227 грн.

Килимове покриття - 9870 грн.          

Водонагрів. бойлер – 5990 грн.

Крісла для вихователів – 9950 грн.

Мотокоса – 5950 грн.

Електричні лампи – 3 150 грн.

Перезарядка вогнегасників – 960 грн.

Кріплення до вогнегасників – 450 грн.

Килимова доріжка – 1320 грн.

Тюль – 3026 грн.

         Мікропроект 2017 року загальна сума 200 000 грн., в тому числі 25000 грн внесок громади (стінки дитячі – 12 шт., ігрові  – 13 шт., дитячі стільці 72 шт., столи дитячі – 111 шт., столи письмові – 13 шт.)

       Завдяки Бродівській міській раді було проведено енергоаудит і виготовлена відповідна документація, що на майбутнє дасть змогу брати участь у проектах по енергозбереженню.

      Підводячи підсумок вищевикладеного, вважаю, що всі поставлені перед колективом завдання – виконанні, а проведена робота може бути оцінена задовільно.

Керуючись Законів  України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, інструктивно-методичних рекомендацій МО України, річного плану ЗДО № 8.

       Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах та на території закладу, створюють затишок та комфорт для дітей. Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою досить нові завдання. Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.

   Ми вдячні за плідну співпрацю з Бродівською районною радою в особі голови Шведа Є.В., голові Бродівської міської ради Белею А.А. та виконкому Бродівської міської ради, народному депутату Бондару М.Л., сільським головам Язлівчицької сільської ради та Смільнянської сільської ради Фещуку В., Кушпеті І. і депутату районної ради Мокринському В.М. завдяк

     Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити. Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати педагогам закладу, обслуговуючому персоналу, батькам вихованців за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших ідей. Ми сподіваємося, що представлений матеріал дозволить вам сьогодні і надалі об'єктивно оцінити діяльність, мене як керівника і діяльність всього нашого дошкільного навчального закладу. Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками.

Дякую за увагу!